//////////////////////////Sponsor by Google//////////////////////////

	เพลงลูกทุ่ง รักไม่มีวันตาย หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง รักไม่มีวันตาย หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง เกิดมาเพื่อเธอ หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง เกิดมาเพื่อเธอ หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง บัวแล้งน้ำ หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง บัวแล้งน้ำ หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง ถอนตัวไม่ง่าย ถอนใจยิ่งยากกว่า อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์ สยาม
เพลงลูกทุ่ง ถอนตัวไม่ง่าย ถอนใจยิ่งยากกว่า อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์ สยาม

	เพลงลูกทุ่ง ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้น ใบเตย อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้น ใบเตย อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง เช็ดแล้วทิ้ง รกอก ใบเตย อาร์ สยาม
เพลงลูกทุ่ง เช็ดแล้วทิ้ง รกอก ใบเตย อาร์ สยาม

	เพลงลูกทุ่ง เหตุผลที่ฉันรักเธอ บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง เหตุผลที่ฉันรักเธอ บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง พ่อขวดน้ำปลา บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง พ่อขวดน้ำปลา บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง สงสารมันเถอะ บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง สงสารมันเถอะ บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง พอแล้ว บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง พอแล้ว บิว กัลยาณี อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง คนดีชอบแก้ไข คนหลายใจชอบแก้ตัว บิว กัลยาณี อาร์สยาม
เพลงลูกทุ่ง คนดีชอบแก้ไข คนหลายใจชอบแก้ตัว บิว กัลยาณี อาร์สยาม

	เพลงลูกทุ่ง เจ้าตัวน้อยของแม่ อ้อย กะท้อน อาร์สยาม
เพลงลูกทุ่ง เจ้าตัวน้อยของแม่ อ้อย กะท้อน อาร์สยาม

	เพลงลูกทุ่ง จีบได้แฟนตายแล้ว ยิ้ม อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง จีบได้แฟนตายแล้ว ยิ้ม อาร์สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง คบกับเขาเป็นชู้ อยู่กับฉันเป็นแฟน ฟ้า ยศสรัล อาร์สยาม
เพลงลูกทุ่ง คบกับเขาเป็นชู้ อยู่กับฉันเป็นแฟน ฟ้า ยศสรัล อาร์สยาม

	เพลงลูกทุ่ง น้ำเซาะทราย หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง น้ำเซาะทราย หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง ได้รักเธอก็พอ หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ได้รักเธอก็พอ หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต