//////////////////////////Sponsor by Google//////////////////////////

	เพลงลูกทุ่ง ทั้งชีวิตไม่คิดเปลี่ยนใจ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ทั้งชีวิตไม่คิดเปลี่ยนใจ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง เธอรับได้ไหม จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง เธอรับได้ไหม จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง มาแต่ที่ราบสูง จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง มาแต่ที่ราบสูง จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง บ่คาดหวังแต่ยังรอ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง บ่คาดหวังแต่ยังรอ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง รอสายอ้ายโทรกลับ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง รอสายอ้ายโทรกลับ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง ใจไม่ด้านพอ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ใจไม่ด้านพอ จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง เคยรักกันบ้างไหม จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง เคยรักกันบ้างไหม จินตหรา พูนลาภ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง ที่หนึ่งคนสุดท้าย กล้วย แสตมป์ เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ที่หนึ่งคนสุดท้าย กล้วย แสตมป์ เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง หูหนวก ตาบอด กล้วย แสตมป์ เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง หูหนวก ตาบอด กล้วย แสตมป์ เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง ขอสักดอก เอิร์ก ทีซี เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ขอสักดอก เอิร์ก ทีซี เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง กระชับพื้นที่ เอิร์ก ทีซี เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง กระชับพื้นที่ เอิร์ก ทีซี เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง มาลัยสามชาย เอิร์น เดอะสตาร์ (เพลงประกอบละครมาลัยสามชาย)
เพลงลูกทุ่ง มาลัยสามชาย เอิร์น เดอะสตาร์ (เพลงประกอบละครมาลัยสามชาย)

	เพลงลูกทุ่ง ความเหงาบอกให้เราใกล้กัน ก๊อท จักรพันธ์ Feat.ต่าย อรทัย เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ความเหงาบอกให้เราใกล้กัน ก๊อท จักรพันธ์ Feat.ต่าย อรทัย เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง คนบ้านเอง ก๊อท จักรพันธ์ Feat.ตั๊กแตน ชลดา เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง คนบ้านเอง ก๊อท จักรพันธ์ Feat.ตั๊กแตน ชลดา เพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง ลมพัดลมเพ ก๊อท จักรพันธ์ Feat.แพรวา พัชรี,เปาวลี พรพิมลเพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง ลมพัดลมเพ ก๊อท จักรพันธ์ Feat.แพรวา พัชรี,เปาวลี พรพิมลเพลงลูกทุ่งฮิต

	เพลงลูกทุ่ง อยากถูกคนรัก ให้รู้แล้วรู้รอด ก๊อท จักรพันธ์ เพลงลูกทุ่งฮิต
เพลงลูกทุ่ง อยากถูกคนรัก ให้รู้แล้วรู้รอด ก๊อท จักรพันธ์ เพลงลูกทุ่งฮิต