//////////////////////////Sponsor by Google//////////////////////////

ฟังเพลงลูกทุ่ง ‘ลูกทุ่ง แกรมมี่’ เพลงลูกทุ่งออนไลน์

	ขอลองคบคนเจ้าชู้ เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
ขอลองคบคนเจ้าชู้ เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	สุวรรณคาน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
สุวรรณคาน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์
ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

	ยิ่งรักยิ่งเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
ยิ่งรักยิ่งเหงา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	เกือบจะรักแล้วรู้หรือเปล่า เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
เกือบจะรักแล้วรู้หรือเปล่า เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	มาช้าก็ได้แต่ขอให้มา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
มาช้าก็ได้แต่ขอให้มา เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	คนอะไรก็ไม่รู้ พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
คนอะไรก็ไม่รู้ พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	คิดถึงคนเคยหลอก สอง ภัสสร อรพิมพา เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
คิดถึงคนเคยหลอก สอง ภัสสร อรพิมพา เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	mv ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง เอิร์น
mv ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง เอิร์น

	ตายรัง พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
ตายรัง พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	MV รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งฮิต
MV รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งฮิต

	MV เกลียดความโสด โกรธความเหงา พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งฮิต
MV เกลียดความโสด โกรธความเหงา พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งฮิต

	จำไม่ได้ว่าต้องลืม พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
จำไม่ได้ว่าต้องลืม พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	ขอใช้คำนี้กับเธอ พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
ขอใช้คำนี้กับเธอ พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014

	จุดไฟใต้ฝน รัชนก ศรีโลพันธุ์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014
จุดไฟใต้ฝน รัชนก ศรีโลพันธุ์ เพลงลูกทุ่งใหม่ 2014