//////////////////////////Sponsor by Google//////////////////////////

หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน)


เพลงลูกทุ่งใหม่ๆ หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน) เพลงฮิตลูกทุ่ง 2013 
เพลงหนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ, ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล, เพลงประกอบภาพยนต์, รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน, หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ, เพลงลูกทุงฮิต 2013 , ลูกทุ่ง แกรมมี่, เพลงลูกทุ่งใหม่ แกรมมี่เพลงลูกทุ่งใหม่ๆเพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด 2013

เพลงลูกทุงฮิต 2013 หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน)
เพลงลูกทุ่งใหม่ๆ หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน)
เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด 2013  หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน)
เนื้อเพลง หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน) เพลงลูกทุ่งใหม่ๆ
ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล – หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ
(เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน)
คำร้อง/ทำนอง สรเพชร ภิญโญ
เรียบเรียง ศิลาแลง อาจสาลี

(ไผ่) บ้านของพี่ทำนาทำนา ปลูกข้าวทุกเมื่อ
(เปาวลี) น้องก็ทำนาเกลือ ขายเกลือนั้นซื้อข้าวกิน
(ไผ่) บ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์
(เปาวลี) ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาคร

(ไผ่) พี่มาเจอะคนงามคนงาม มาเที่ยวดาวคะนอง
(เปาวลี) นับว่าเป็นบุญของน้องมาพบ พี่ที่ทักน้องก่อน
(ไผ่) อยากไปอยู่จัง ที่สมุทรสาคร
(เปาวลี) ที่พี่เว้าวอน พูดมากลัวไม่จริง

(ไผ่) พี่ทำนาปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ
(เปาวลี) น้องเป็นสาวนาเกลือ
(ไผ่) หนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้ง

(ไผ่) ถ้าพี่จะไปขอไปขอ พ่อจะว่ายังไง
(เปาวลี) น้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริง
(ไผ่) หนุ่มนาข้าว รับรองไม่ทอดทิ้ง
(เปาวลี) ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ

(ไผ่) พี่ทำนาปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ
(เปาวลี) น้องเป็นสาวนาเกลือ
(ไผ่) หนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้ง

(ไผ่) ถ้าพี่จะไปขอไปขอ พ่อจะว่ายังไง
(เปาวลี) น้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริง
(ไผ่) หนุ่มนาข้าว รับรองไม่ทอดทิ้ง
(เปาวลี) ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ
 หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน) ฟังเพลงลูกทุ่ง หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ ไผ่ พงศธร,เปาวลี พรพิมล (เพลงประกอบภาพยนต์ รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน) ลูกทุ่ง แกรมมี่

Leave a Reply