//////////////////////////Sponsor by Google//////////////////////////

ฟังเพลง เดอะนางเดอ – พี สะเดิด MV


ฟังเพลง เดอะนางเดอ – พี สะเดิด MV

เนื้อเพลง เดอะนางเดอ – พี สะเดิด

เนื้อเพลง เดอะนางเดอ

พ้อหน้าผู้สาวซ่ำน้อย
จำอ้ายกิหลอยนี้ได้ บ่
บ่ ได้พ้อกันมาโดนกะด้อ
ซำบายดี บ่ ผู้สาวบ้านเฮา
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เป็นลูกจ้างเขา
เจ้าเมื่อย บ่
ค่าจ้างได้พอใช้หรือเปล่า
หักค่าข้าวแกง
ค่าห้องเช่า
เหลือส่งบ้านเฮา
แหน่ บ่ คนงาม
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เก็บเงินทองได้พอแล้ว
ให้คืนเมือหนอบ้านส่อง
คืนเมือหาพ่อแม่น้อง
ผู้ครองถ่า
เจ้าแหน่เด้อ…
น้องสาวเอ้ย
คนอยู่บ้านเฮา
ยังคอยถ่า
เป็นห่วงสาวนา
ผู้ลาบ้าน
ฮอดมื้อปีใหม่
มื้อสงกรานต์
อยากเห็นเจ้านั้น
เทิงรถผ้าป่า
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ

Leave a Reply